Halowe Igrzyska Książkowe

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Halowe Igrzyska Książkowe”, której adresatami są uczniowie siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum.

We wrześniu odbyły się zajęcia dla wszystkich zespołów klasowych w ciągach klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjum przeprowadzone w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.  Na zajęciach uczniowie:
zostali zapoznani z zasadami realizacji innowacji pedagogicznej,
poznali  oraz przećwiczą techniki głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem,
poznali zasady tworzenia grupy zadaniowej.

Od października 2018 roku – Maja 2019 roku- odbędą się eliminacje do udziału w mistrzostwach Halowych Igrzysk Książkowych. W czasie lekcji w-f raz w miesiącu wybrane przez klasy drużyny będą brały udział w dyscyplinach sportowo czytelniczych, zdobywając punkty. Po ostatniej rozgrywce punkty zostaną podliczone i w ten sposób wyłoniona zostanie zwycięska drużyna z każdego ciągu klasowego.

Dyscypliny sportowo-czytelnicze

  1. Czytanie z przeszkodami
  2. Sztafeta 4×4
  3. Sprint z tekstem
  4. Czytanie synchroniczne.
  5. Czytanie do celu.
  6. Popchnięcie książką
  7. Pięciobój czytelniczy

W Maju 2019 roku –będą miały miejsce Mistrzostwa Halowych Igrzysk Książkowych, które odbędą się w  ramach tygodnia Bibliotek Szkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. Wyłonione drogą eliminacji zwycięskie klasy z ciągów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjum przystąpią do zmagań o mistrzostwo. Rywalizować będą powstałe wcześniej drużyny natomiast pozostała część uczniów finałowych klas zajmie miejsca dla widzów i będzie mogła dopingować swoją drużynę.

Maria Perzyńska-Kusiak