Publikacje dnia: 18 października 2018
  • Dziękujemy

    Dziękujemy

    Podziękowanie dla Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Fedurka za bezcenną i bezinteresowną pomoc w pozyskaniu..