Publikacje miesiąca: Październik 2018
  • Podziękowanie

    Podziękowanie

    Podziękowanie dla Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Fedurka za bezcenną i bezinteresowną pomoc w pozyskaniu..  • Sprzątanie świata

    Sprzątanie świata

    Młodsza sekcja Ligi Ochrony Przyrody, kółko przyrodniczo-ekologiczne oraz klasy Ia, If,I Ia, IIb i IIIb..