Obiady – czerwiec

Należność na obiady za czerwiec 2018r.

Koszt obiadu uczniowskiego – 42 zł,-
Koszt obiadu nauczycielskiego –101,50 zł-
Wpłaty za obiady od 1.06.2018r. przyjmujemy tylko na konto bankowe szkoły
PKO BP 19 1020 3206 0000 8702 0116 8731
(karta obiadowa wydawana po okazaniu dowodu wpłaty lub sprawdzeniu czy wpłata dotarła na konto szkoły przez Panią intendent)
Wpłaty na konto przyjmowane są przez cztery pierwsze dni robocze danego miesiąca (1, 4, 5 i 6 czerwca 2018r.)

Proszę o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasę (przy klasie proszę umieścić oznaczenie SP dla Szkoły Podstawowej lub GIM dla oddziałów Gimnazjum).